SUNTEM
2.5 MILIOANE

Vrem servicii de transport civilizate, reglementate corect

409717 Semnături

Politica de confidențialitate

1.      Cine suntem?

Asociația Coaliția pentru Economia Digitală (în continuare „Coaliția”) este o asociație organizată conform legii române, înregistrată în Registrul Asociațiilor sub nr. 24327/A/2017, cu sediul în București, str. Maltopol nr. 9, sector 1. Coaliția acționează în calitate de operator pentru prelucrarea datelor cu caracter personal.

2.      Ce date prelucrăm?

În contextul lansării petiției, Coaliția prelucrează adresele IP ale semnatarilor petiției. Prelucrăm adresele IP exclusiv pentru a ne asigura că petiția este semnată o singură dată de la un IP. Chiar dacă nu putem să identificăm persoanele care semnează petiția, prin prelucrarea adreselor IP ale semnatarilor petiției ne asigurăm că o persoană nu va semna petiția de mai multe ori, crescând astfel în mod artificial numărul petiționarilor. Coaliția are în acest fel un interes legitim pentru prelucrarea adresei IP a semnatarilor petiției, conform art. 6 pct. 1 lit. f) din Regulamentul general privind protecția datelor nr. 679/2016.

Nu colectăm și nu prelucrăm în alt mod niciun fel de alte date cu caracter personal.

3.      Cui divulgăm datele cu caracter personal?

Nu vom transmite datele dvs. cu caracter personal către alți operatori. Stocăm aceste date pe serverele noastre din România, însă vom putea să le stocăm pe platformele unor furnizorilor de servicii din Uniunea Europeană, contractați de Coaliție.

4.      Cât timp păstrăm datele personale?

Vom șterge sau, după caz, vom anonimiza datele cu caracter personal colectate prin intermediul formularului de semnare a petiției în maximum 90 de zile după închiderea perioadei în care petiția poate fi semnată accesând www.continuam.ro.

5.          Drepturile Dvs.

În calitate de persoană vizată, aveți următoarele drepturi:

 1. Accesarea datelor: aveți dreptul de a obține confirmarea faptului că datele Dvs. cu caracter personal sunt prelucrate și informații cu privire la natura specifică a acestei prelucrări, precum scopul, categoriile de date cu caracter personal prelucrate, destinatarii datelor / terții care au acces la datele Dvs., perioada pentru care datele sunt păstrate, drepturile specifice. De asemenea, puteți solicita o copie gratuită a datelor pe care le prelucrăm.
 2. Rectificare: ne poți solicita să modificăm datele tale cu caracter personal care sunt incorecte sau, dacă este necesar, să completăm datele, inclusiv prin furnizarea către noi a datelor suplimentare relevante.
 3. Ștergere: Ne puteți solicita să ștergem datele Dvs. atunci când:
 • acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile în care au fost colectate și prelucrate;
 • datele sunt prelucrate contrar legii;
 • v-ați opus prelucrării datelor Dvs. și nu există alte motive legitime pentru care acestea să fie prelucrate;
 • datele tale trebuie șterse conform legii.
  1. Opoziție: aveți posibilitatea să vă opuneți oricând prelucrării datelor Dvs. cu caracter personal, pentru motive ce țin de situația Dvs. personală, cu excepția cazurilor în care există motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanei vizate sau datele sunt necesare pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
  2. Restricționare: puteți solicita ca anumite date cu caracter personal să fie marcate ca restricționate în timp ce sunt soluționate plângerile despre acuratețea, actualitatea datelor Dvs. și legalitatea prelucrării acestora, și când, deși noi nu mai avem nevoie de datele Dvs., trebuie să le păstrăm pentru a stabili, exercita sau susține un drept în instanță, la cererea Dvs.

Pentru a putea exercita drepturile menționate mai sus precum și a obține orice lămuriri / informații suplimentare privind prelucrarea datelor Dvs., vă rugăm să contactați Coaliția la următoarea adresă coalitia.digitala@gmail.com  

Depunerea unei plângeri: puteți depune o plângere legată de prelucrarea datelor Dvs. la Autoritatea Națională Pentru Prelucrarea și Supravegherea Datelor cu Caracter Personal (B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, România, www.dataprotection.ro, anspdcp@dataprotection.ro); de asemenea, vă puteți exercita orice drepturi pe care le aveți în legătură cu prelucrarea la alte autorități competente.